• کرمان - کهنوج - خیابان خمینی - بعداز حوزه علمیه خواهران - نرسیده به میدان مادر - فروشگاه کامپیوتر تکنو سیستم
  • 09137461163
  • 43205396 - 034